Vid köp av varor i vår nätbutik gäller alltid 14 dagars ångerrätt i enlighet med gällande konsumentskyddslagstiftning. Detta innebär att du som konsument har rätt att ångra ditt köp genom att meddela oss detta inom 14 dagar från det att du som konsument eller ditt ombud tagit emot den beställda varan (ångerfristen). Du får själv betala returkostnaderna när du sänder tillbaka varan. Vi betalar alltid returkostnaden för att sända tillbaka så kallade ersättningsvaror. För mer information om din ångerrätt kontakta oss info@temashoppen.se eller telefon +46-070-7179752

Ångerrätten gäller inte vid:

  • Produkter som på grund av hälso- eller hygienskäl har förseglats (plomberats) och där förseglingen (plomberingen) har brutits av dig.
  • Produkter som har karaktär av förseglad ljud- eller bildupptagning och där förseglingen har brutits av dig.
  • Specialtillverkad produkt, som har skräddarsytts särskilt åt dig eller har en tydlig personlig prägel efter dina önskemål.
  • Tjänster som har fullgjorts och där du uttryckligen har samtyckt till att tjänsten påbörjas utan ångerrätt.
  • Monterade cyklar ( Gäller även vid användning av vår monteringstjänst )
  • Varor som snabbt kan försämras, exempelvis livsmedel.
  • Lösnummer av tidningar eller tidskrifter.
  • Alla former av garanti upphävs om ett fel uppstår till följd av eller som uppstår på grund av orättvis eller felaktig användning, eller användning efter utgångsdatum, felaktig förvaring eller underhåll av dessa av Motparten och/eller av tredje part utan föregående skriftligt tillstånd från Användaren , Motparten eller tredje part har gjort ändringar eller försökt göra ändringar, har monterat andra ärenden därpå som inte bör monteras därpå eller om dessa har bearbetats eller modifierats på annat sätt än vad som föreskrivs. Motparten kan inte heller göra något anspråk på garantin om felet härrör från eller är en följd av omständigheter som Användaren inte kan påverka, inklusive väderförhållanden (såsom till exempel, men inte begränsat till, extrema regn eller extrema temperaturer) med mera.
  • För mer om den lagstiftade ångerrätten, se här.