Vi på TemaShoppen vill att våra kunder skall vara nöjda med sina produkter och ger därför möjlighet att reklamera produkten i 3 år. TemaShoppen lämnar även 3 års garanti. 

Garanti: 

  • Varje produkt har en specifik garantiperiod denna period beror på produktens funktion, förväntad livslängd och kvalitet. Vi använder alltid leverantörens garantiperiod för produkter.

  • Garantin omfattar inte delar som utsätts för slitage, till exempel, kedja, broms, vajrar, däck, slang, batterier (till ljus fram och bak), om inte det finns konstruktions- och/eller materialfel. I detta fall gäller garantin från den ursprungliga tillverkaren.

DENNA GARANTI GÄLLER INTE:

  • Normalt slitage
  • Felaktig montering
  • Felaktigt och/eller bristande underhåll
  • Montage av komponenter, delar eller tillbehör som inte ursprungligen var avsedda för eller kompatibla med cykeln som säljs.
  • Skador eller fel på grund av olyckshändelse, felaktig användning, missbruk eller försummelse..